Se opptak: #Klimafrokost om klimakrisen og internasjonal solidaritet

Klimakrisen og internasjonal solidaritet var tema for en #Klimafrokost i regi av Norsk klimastiftelse. Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim og Jan Egeland fra Flyktninghjelpen med flere innledet. Se opptak her.

Verdens fattige land har liten skyld i klimakrisen. Likevel er det særlig mange av disse som må bære de største byrdene når temperaturøkningen fører til lengre tørkeperioder, kraftigere regnvær og ødelagt infrastruktur. Klimakrisen er nå en av de viktigste årsakene til at mange ikke har nok mat eller nok vann. Hvordan ser bildet ut i et lengre perspektiv og hvilket ansvar har Norge for å bidra til å begrense krisen og forebygge skade? Det er tema for dette arrangementet som strømmes og sendes direkte på Energi og Klima.

Program:

– Klimakrisen og internasjonal solidaritet. Innledning ved utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim (Sp).

– Slik kaster klimaendringer og katastrofer verdens sårbare på flukt – i dag. Innledning ved Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen og tidligere visegeneralsekretær i FN.  

– Hva forteller den nye rapporten fra FNs klimapanel oss om endringer i ekstremhendelser og andre værforhold i årene som kommer? Hvordan kan disse fysiske farene påvirke framtidig mulighet for matproduksjon og tilgang til vann i områder i verden som allerede er under press? Innlegg ved Bjørn Hallvard Samset, seniorforsker ved CICERO Senter for klimaforskning og forfatter av den nye boken «2070 – alt du lurer på om klimakrisen, og hvordan vi kan komme oss forbi den».

– Hvor og hvordan kan Norge best bidra med klimarelatert utviklingsarbeid og bistand? Hvilke analyser eller vurderinger legges til grunn for valg av prosjekter? Hvor er behovet størst? Innlegg ved Stig Ingemar Traavik, avdelingsdirektør i Avdeling for klima og miljø i Norad.

– Hvilket ansvar har Norge som oljenasjon for å bidra til å begrense den globale oppvarmingen? Hvilket ansvar har Norge for å bidra til å gjøre fattige land i stand til å klimatilpasse landene sine? Samtale med:

  • Guri Melby, leder i Venstre, stortingsrepresentant og tidligere kunnskaps- og integreringsminister.
  • Dag-Inge Ulstein, stortingsrepresentant for KrF, tidligere utviklingsminister og styremedlem i The Global Center on Adaptation.
  • Lene Westgaard-Halle, stortingsrepresentant for Høyre.
  • Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen.