#Klimafrokost: «Oljeeventyret» – ligger det fortsatt foran oss?

Ligger store deler av «oljeeventyret» foran oss? Ja, hvis vi skal tro Sokkeldirektoratet. Fremmer embetsverket politiske mål som ser bort fra regjeringens klimamål? Det var et av flere spørsmål på Klimastiftelsens Klimafrokost 26. april – se opptaket her.

På Barentshavskonferansen våren 2023 slo energiminister Terje Aasland fast følgende:

– Petroleumseventyret i nord har bare så vidt begynt.

Det regjeringsoppnevnte Klimautvalget 2050 har siden da foreslått tydelige innstramminger i oljepolitikken for at Norge skal kunne nå klimamålet for 2050. Og på klimatoppmøtet i 2023 ble Norge og resten av verden enige om å gjennomføre en «overgang bort fra fossile energikilder». På nyåret 2024 kvitterte regjeringen likevel med å dele ut 62 nye oljelisenser. 

Hvordan henger den offensive tilnærmingen for mer olje og gass sammen med Norges klimapolitiske mål? Dette er tema for en #Klimafrokost i regi av Norsk klimastiftelse.

Arrangementet ble sendt direkte her på Energi og Klima mellom klokken 08 og 10 fredag 26. april.

Dette er noen av spørsmålene som blir tatt opp:

 • Hvordan ser Sokkeldirektoratets anslag for uoppdagede ressurser ut? Hvordan endres anslaget når vi fjerner uåpnede og politisk uaktuelle områder som Lofoten, Vesterålen og Senja? Og; Hva med Barentshavet nord – rett ved russergrensen?
 • Hva er bakgrunnen for Sokkeldirektoratets pådriverrolle for olje- og gassleting? Fremmer embetsverket politiske mål som ser bort fra regjeringens klimamål? 
 • Hvordan kan de høye anslagene for oljeinntekter vi fremdeles har i vente, forme oppfatningen politikere og folk flest har av Norge som oljenasjon?  

Program:

 • Hvordan kan debatten om oljeeventyrets siste kapitler bli mer realistisk? Innlegg ved Anders Bjartnes, ansvarlig redaktør for Energi og Klima og Norsk klimastiftelse.  
 • «Gjenværende ressurser» – Sokkeldirektoratet vs. Rystad Energy – en analyse. Innlegg ved Tord Lauvland Bjørnevik, samfunnsøkonom og rådgiver for klima og energi i WWF.
 • Byråkrater som forkjempere for olje: Sokkeldirektoratet er en aktiv pådriver for mer olje og gass, og går mye lenger i sin kritikk av Klimautvalget 2050 enn det oljebransjen selv gjør. Innlegg ved Anne Karin Sæther, prosjektleder i Norsk klimastiftelse og forfatter av bøkene De beste intensjoner – Oljelandet i klimakampen og Må vi slutte med olje? 
 • Hvordan ser petroleumsaktiviteten på norsk sokkel ut fra Sokkeldirektoratets utsiktspunkt? Direktør Torgeir Stordal tar for seg ressursanslag og framtidig produksjon – og hvilken betydning dette har for Klimautvalgets rapport.
 • Samtale med Ola Kvaløy, professor i samfunnsøkonomi på Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger og medlem i Klimautvalget 2050.
 • Magnus Takvam, politisk kommentator i Altinget.
 • Nikolai Astrup, stortingsrepresentant og medlem i energi- og miljøkomiteen for Høyre.
 • Lan Marie Berg, stortingsrepresentant og medlem i finanskomiteen for MDG.
 • Mani Hussaini, stortingsrepresentant og medlem i energi- og miljøkomiteen for Arbeiderpartiet.

(Kavlifondet gir økonomisk støtte til Norsk klimastiftelses arbeid med kunnskapsformidling og offentlig samtale gjennom prosjekt #Klimafrokost.)