Se #Klimafrokost: Ny tid for offentlige bygg og veier – slankere, billigere og grønnere?

Bør store veiprosjekter nedskaleres? Hvordan kan investeringer i vei og bygg bidra til å utvikle markeder for grønne byggematerialer? Se opptak av Klimafrokost.

Gigantprosjekter for vei og bygg står i kø rundt om i landet. Summen av alle prosjektene lar seg vanskelig forsvare innenfor rammene av en ansvarlig økonomisk politikk og vedtatte klimamål. Derfor må det tenkes nytt om de store, offentlige byggeprosjektene. En ting er å vise mer nøkternhet i offentlig pengebruk ved å redusere omfanget av offentlige prosjekter, slik regjeringen Støre i det siste har signalisert, og som Statens vegvesen foreslo 15. juni. En annen er å gjøre prosjektene som skal realiseres mye grønnere.  

Dette er tema for #Klimafrokosten 17. juni som du kan se opptak av her på Energi og Klima.

Program:

  • Velkommen ved Anne Jortveit, nestleder i Norsk klimastiftelse.
  • Større måtehold og mere grønt? Innramming av temaet ved Anders Bjartnes, redaktør for Energi og Klima og Norsk klimastiftelse.
  • Ny tid for offentlige bygg og veier – slankere, billigere og grønnere? Med Erling Sande, leder i Stortingets transport- og kommunikasjonskomite for Senterpartiet.
  • Derfor trenger 23 planlagte veistrekninger nye planer. Innledning ved Holger Schlaupitz, fagsjef i Naturvernforbundet. 
  • Hvordan kan vi kutte utslipp, spare natur, få hyppigere avganger og bidra til energiomstillingen ved å skrote planene om fergefrie strekninger langs kysten vår? Grønt skipsfartsprograms pilotstudie «Ferger – bedre for Norge enn bro og tunnel» er utarbeidet i et samarbeid mellom blant andre Sjøfartsdirektoratet, Statens vegvesen, DNV, Norled, Fjord1, Torghatten og Seam. Den konkluderer med at automatiserte ferger med hyppigere avganger kan spare penger, natur og utslipp. Pia Meling, ansvarlig for salg og markedsføring i Massterly, har deltatt i piloten og presenterer prosjektets premisser og konklusjoner.
  • At sementen blir utslippsfri er framtidens “license to operate” – sett i lys av Paris-avtalen. Hvordan håndterer industrien omstillingen både når det gjelder teknologiutvikling, logistikk, marked, pris og konkurranse? Hvordan kan omstillingen skje i samarbeid og forståelse med myndighetene? Med Per Brevik, direktør for alternativ brensel og bærekraft, Norcem / HeidelbergCement. 
  • Framtidens offentlige infrastruktur: Hvordan må den rigges slik at den bidrar til omstillingen og til at vi når klimamålene? Hvordan sikre at infrastruktur som planlegges i dag passer inn i et omstilt Norge som når klimamålene? Hvordan ser disse problemstillingene og dilemmaene ut fra forskningens perspektiv? Med Gunnar S. Eskeland, professor i ressurs- og miljøøkonomi ved NHH.
  • Hvordan arbeider Oslo kommune med problemstillinger som dette – i kraft av å være stor innkjøper? Med Sirin Hellvin Stav, byråd for miljø- og samferdsel i Oslo (MDG).
  • Reparasjon, gjenbruk, gjenvinning og nøkternhet er buzzord som ennå ikke fullt ut har nådd de virkelig store og inngripende offentlige prosjektene. Kan vi få inn mer nøkternhet på en måte som også bidrar til omstilling ved å kreve bygningsmaterialer som utslippsfri sement, utslippsfritt stål og tre? Hvordan kan mer nøkterne investeringer i vei og bygg bidra til å utvikle markeder for grønne byggematerialer? Med Sirin Hellvin Stav (MDG), Gunnar S. Eskeland (NHH) og Anders Bjartnes (Energi og Klima).