#Klimafrokost: Hvem skal bestemme over naturen og arealer i Norge?

Arealbruken vår er avgjørende for å begrense klimakrisen og naturkrisen. Hvem skal bestemme over hvordan vi bruker arealene i Norge – skog, jord, byer og alt det andre? Se opptak av Klimafrokost.

Endring av arealer, som når vi bygger ned natur for å bygge infrastruktur eller når vi restaurerer ødelagt natur, har stor betydning for hvordan det går med både klimakrisen og naturkrisen.

Lappeteppet som utgjør arealbrukssektoren, har ikke bare utslipp, men også opptak av CO₂ gjennom naturlige prosesser. Hva er status for arealbrukssektoren i Norge? Hvordan kan vi begrense tap av natur uten at vi «stopper utviklingen»? Og; i lys av klimakrisen – bør vi nå sette tydeligere rammer for kommunenes ansvar over arealpolitikken slik Klimautvalget 2050 anbefaler? Hva taler for, og hva taler mot?

Dette var tema for Norsk klimastiftelses #Klimafrokost torsdag 30. mai kl. 08–10. Over kan du se opptak av debattmøtet.

Program:

  • Hva er skog- og arealbrukssektoren og hvorfor er den så viktig i lys av klimakrisen? Introduksjon til dagens tema ved Lars Ursin, redaktør for forskningsformidling i Norsk klimastiftelse.
  • Opptak av CO₂ i skogen globalt: Hvor er vi og hvor er vi på vei?Innledning ved Kjetil Schanke Aas, forsker II ved Cicero Senter for klimaforskning.
  • Blir det mer eller mindre skog i Norge slik utviklingen er i dag? Vi hører at «Norge gror igjen», hvorfor går opptaket av CO₂ i den norske skogen likevel ned? Hvilke konsekvenser får dette? Hvorfor varierer opptaket fra år til år? Hvordan måler og rapporterer Norge CO₂-opptaket i skogen og øvrige arealer? Innledning ved Christian Wilhelm Mohr, forsker ved NIBIO, divisjon for skog og utmark og divisjon for skog og klima.
  • I lys av klimakrisen og naturkrisen: Burde vi ha et separat mål for arealbruk? Og hvem bør bestemme over naturen og arealpolitikken i Norge? Ved Gro Sandkjær Hanssen, forsker ved OsloMet og professor ved NMBU og medlem av Klimautvalget 2050.
  • Hva må vi slutte å bygge om vi skal nå klimamålene? Ved Aud Tennøy, forskningsleder for byutvikling og bytransport ved Transportøkonomisk institutt (TØI).
  • Hvem bør bestemme over naturen og arealpolitikken i Norge? Ved stortingsrepresentantene Sigurd Rafaelsen (Ap) og Ola Elvestuen (Venstre).
  • Politisk kamp om hvem som skal bestemme. Oppsummering ved Anders Bjartnes, ansvarlig redaktør for Energi og Klima og Norsk klimastiftelse.