Globale utslipp: Tilbake til start

Etter koronaknekken i 2020 har de globale CO₂-utslippene gått raskt opp igjen og er nesten tilbake på nivåene fra før pandemien, viser siste rapport fra Global Carbon Project.

Mens klimaforhandlingene pågår i Glasgow har altså det siste karbonbudsjettet blitt offentliggjort av forskerne i Global Carbon Project. Det viser at globale CO₂-utslipp i 2021 ventes å øke med 4,9 prosent i forhold til fjoråret.

I 2020 gikk utslippene ned med 5,4 prosent sammenliknet med 2019. Da stengte store deler av verden ned under COVID 19-pandemien.

Fakta: Karbonbudsjettet

Forskere i Global Carbon Project har hvert år siden 2015 forsøkt å beregne hvor mye fossilt CO₂ som kan slippes ut før det ikke lenger blir mulig å overholde Paris-avtalens mål om å begrense global oppvarming til 1,5 grader.

For mer detaljer om metoder, data og funn, se prosjektets hjemmesider.

Det ga verden en historisk mulighet til grønn omstilling, argumenterte blant annet IEA-leder Fatih Birol. Verden grep imidlertid ikke sjansen, konstaterer Glen Peters. Han er forskningsleder ved CICERO Senter for klimaforskning, og del av lederteamet i Global Carbon Project:

– Til tross for COVID-19-tiltak over hele verden i 2020, ser vi nå at CO2-utslippene fra fossile kilder igjen er på vei opp. Det viser at verden har gjort lite for å sørge for grønne krisepakker, sier Peters i en sak på CICEROs hjemmesider.

Da koronakrisen startet, ventet mange en langsom retur til normal gang i verdensøkonomien og dermed utslippene. Men allerede sent i fjor høst ble det tydelig at returen ville komme raskere enn først antatt.

– Det er der overraskelsen kommer for min del – at det gikk så raskt, og jeg er også bekymret over at vi kanskje vil se mer innhenting fremover, sier Glen Peters til BBC.

Utslipp fra kull og gass øker

Det er spesielt at kull- og gassforbruket har gått opp som er årsaken til tilbakeslaget. Kullutslippene anslås å bli én prosent høyere i 2021 enn i 2019. Gassutslippene nesten to prosent høyere.

Karbonbudsjettet viser at utslippene må kuttes med 1,4 milliarder tonn karbon årlig dersom halvannengradersmålet skal nås. Utslippskuttet i fjor – som nå altså er nærmest utradert – var på 1,9 milliarder tonn. Det var altså under en global pandemi. Likevel mener Corinne Le Quere at vi fortsatt kan nå målet dersom forhandlingene i Glasgow går riktig vei. Hun er professor ved East Anglia-universitetet og en av hovedforfatterne bak rapporten.

– Det som skjer i Glasgow de neste par ukene, er veldig viktig, sier hun til The Washington Post. Og legger til at årets rapport er en virkelighetsorientering for de som håpet at pandemien ville vriste verden ut av fossilavhengighetens klør.