Håndplukkede datapakker

Earth Policy Institute gjør veien kort til de viktige dataene om energi og klima.

Det finnes mange kilder til energi- og klimadata, men ofte må man trå til med en god del egeninnsats før man har dataene man faktisk var ute etter. Her bidrar Earth Policy Institute med svært nyttig hjelp. Miljøorganisasjonen, som ble grunnlagt av Lester Brown i 2001, oppdaterer jevnlig håndplukkede datasett. Og dataene er som seg hør og bør til nedlasting og viderebruk i regnearkformat.

Dataene vi har brukt i figuren nedenfor i en artikkel om vind- og atomkraftproduksjon i Kina er sammenstilt av Earth Policy Institute: