Hvordan skape “grønne” jobber?

Potensialet for og barrierene mot etablering av grønne arbeidsplasser.

To nye rapporter fra OECD og ILO analyserer potensialet for og barrierene mot etablering av såkalte grønne arbeidsplasser, altså innen fornybar energi, energieffektivisering av bygninger osv. (definisjoner av “grønn jobb” varierer). OECD peker bl.a. på at arbeidere i tradisjonelle “skitne” industrier vil ta mye av støyten ved omlegging av økonomien i grønn retning. Derfor er det viktig med fleksible arbeidsmarkeder med gode ordninger for ledighetstrygd og videreutdanning. Skatteinntekter fra f.eks. CO₂-avgifter kan brukes til å redusere skatten på arbeid.

Veksten i grønne jobber vil være størst i de mindre utviklede landene og kan bidra til å løfte mange ut av fattigdom, skriver ILO. FN-organisasjonen anbefaler bl.a. sosial dialog mellom arbeidsgivere og -takere, og viser til den tyske byggebransjen som suksesshistorie. Der har investeringer i energieffektivisering redusert utslipp og skapt 300.000 nye jobber årlig i perioden 2005-10. Globalt kan opptil 60 millioner grønne jobber skapes de neste to tiårene, mener ILO.

OECD: The jobs potential of a shift towards a low-carbon economy
Last ned hele rapporten (pdf)
ILO: Working towards sustainable development
Last ned hele rapporten (pdf)