Investeringane i rein energi opp 16 prosent i 2014

I 2014 auka dei globale investeringane i rein energi til 310 milliardar US dollar, viser ferske tal frå Bloomberg New Energy Finance (BNEF).

Dette er 16 prosent meir enn i 2013, då investeringane utgjorde 268 milliardar amerikanske dollar, og fem gongar investeringsnivået i 2004. BNEF skriv på sine nettsider at veksten er større enn forventa.

Det største investeringsnivået finn ein i Kina.

  • Kina: 89,5 milliardar USD (+32 prosent)
  • Europa: 66 milliardar USD (+1 prosent)
  • USA: 51,8 milliardar USD (+8 prosent)
  • Japan: 41,3 milliardar USD (+12 prosent)
  • Canada: 9 milliardar USD (+26 prosent)
  • Brasil: 7,9 milliardar USD (+88 prosent)
  • India: 7,9 milliardar USD (+14 prosent)
  • Sør Afrika: 5,5 milliardar USD (+5 prosent)
image