Ja til EUs tre klimamål

Stor og stabil støtte i EU-befolkningen til 2020-målene i klimapolitikken.I EU er medlemslandene og institusjonene i gang med å forberede energi- og klimapolitikken mot 2030. Sentralt i diskusjonen står hva slags og hvor ambisiøse målsettinger man skal samle seg om. Et av alternativene er å gjenta de tre 2020-målene – det vil si ha ett mål for klimagassutslipp, ett for utbygging av mer fornybar energi og ett for energieffektivisering.

Tilhengerne av dette alternativet sliter i motbakke, men kan i hvert fall peke på jevn folkelig oppslutning i EU-landene om de tre 2020-målene i klima- og energipakken, som ble formelt vedtatt i EU i 2009. Tallene over er fra siste utgave av Eurobarometer, meningsmålingen EU-kommisjonen får gjennomført i alle medlemsland to ganger i året. Alle tre målsettinger anses altså som passe ambisiøse av et solid flertall i målingen, som ble gjennomført mellom 2. og 17. november 2013.

Oppslutningen om 2020-målene har vært veldig stabil siden målingene av dette begynte våren 2010. Energieffektivisering har hele tiden ligget på rundt 60 prosent andel som mener målet er “omtrent riktig”, men oppslutningen om fornybar energi-målet og utslippskutt har holdt seg mellom 50 og 60 prosent.

Legger man til gruppen som ønsker en mer ambisiøs politikk, ligger støtten til alle tre 2020-målene på mellom 70 og 80 prosent i EU-befolkningen.