Kan bli vanskeligere å få tak i klimadata med Trump

Når Donald Trump overtar som president vil hans regjering også få full kontroll over store deler av nettstedene som huser offentlig finansiert forskning og data.

Nordamerikanske klimaforskere er redde for at data som danner grunnlaget for mye av den internasjonale klimavitenskapen vil bli borte når Trump blir innsatt. Det samme gjelder nettbaserte verktøy slik som NOAAs kartleggingsverktøy for havnivåstigning eller EPAs kartsett over de verste forurensere i USA. Andre er mer opptatt av at sannsynlige budsjettkutt på klima- og miljøfeltet vil gjøre det vanskelig å vedlikeholde datasettene til blant annet NASA.  

Redselen baserer seg på Trumps uttalte benektelse av menneskeskapte klimaendringer og erfaringer gjort under tidligere presidenter. Ifølge en rapport fra det amerikanske Government Accountability Project var utbredt sensurering og ødeleggelse av offentlig finansiert klimaforskning dagligdags kost under George W. Bush.

Flere mener at det samme kan skje nå.

Sikkerhetskopierer data

Siden valget i november har det i USA og Canada vært et kappløp om å sikkerhetskopiere store mengder offentlig finansiert data på uavhengige servere. I Toronto har enheten for teknologi og vitenskap ved universitetet ledet an i geriljaarkiveringen, og dugnadene i regi av nyopprettede Environmental Data and Governance Initiative har nå spredt seg til flere storbyer i Nord-Amerika. Aktivister og datafolk møtes nå ukentlig for sikkerhetskopiering av data fra blant annet EPA og NASA. Annen data som initiativtakerne ser på som sårbar kopieres også, blant annet datasett knyttet til Obamas Clean Power Plan.

Grunnen til at vi i dag vet at klimaet endres, er at vi har overvåket det gjennom 150 år. I dag er amerikanske institusjoner som NOAA og NASA selve grunnfjellet i denne klimaovervåkingen. At de dessuten har som politikk at alt de finner ut skal gjøres fritt og åpent tilgjengelig, gjør dem bare enda viktigere, sier forskningsdirektør Bjørn H. Samset ved CICERO og legger til:  

Trump-administrasjonen kan ikke rokke ved konklusjonene de har kommet til, men kan skade både de målingene som alt er tatt, og sammenhengen i målingene framover. Klimaendringene går raskere og raskere. Å miste selv små deler av overvåkingen nå, kan bli veldig skadelig på sikt. Det blir som å lukke øynene etter at du har skjønt at bilen din skrenser. Vi trenger et våkent blikk på hele klimasystemet, og det er det i dag, i stor grad, USA som gir oss.

Stengte forskningsbibliotek

Politiske angrep på vitenskapelig data er ikke noe nytt i Nord-Amerika. Canadas forrige statsminister stengte biblioteket til det nasjonale fiskeriministeriet i 2013 og om lag 600.000 volumer med ikke-digitalisert havforskning helt tilbake til 1880-tallet havnet dermed i søpla.

I USA stengte George W. Bush flere forskningsbibliotek til EPA. Etter Trumps valgseier fjernet Wisconsin State Department of Natural Resources alle referanser til menneskeskapte klimaendringer fra sine nettsider. Nettsiden hevder nå at vitenskapsfolk ikke vet hva som forårsaker klimaendringer.

Datasett med en sterk internasjonal posisjon vil forhåpentligvis ikke bli påvirket hvis EPA rammes av budsjettkutt. Det finnes også andre måter en stor etat som EPA kan dra nytte av akademikere og tenketanker til å fremme forskning når de står overfor politiske føringer fra den til enhver tid sittende administrasjonen, sier Christa Clapp, leder for klimafinansiering ved CICERO og tidligere ansatt ved EPA under George W. Bush.

Ingen kinesisk oppfinnelse

Onsdagens høring om godkjenning av den kommende EPA-direktøren Scott Pruitt tyder på at det kan finnes håp for EPA og kunnskapen som etaten produserer. Under høringen kunne Pruitt bekrefte at klimaendringer ikke er en kinesisk oppfinnelse og at han akter å forfølge reguleringer i den grad de er gode både for miljøet og for økonomien.

I mellomtiden har aktivister som professor Bethany Wiggin i organisasjonen Data Refuge ved universitetet i Pennsylvania sikkerhetskopiert mye av dataen til EPA:

– Flere kopier på flere steder er alltid en god idé, sier hun til Bloomberg.