Klimadata: Et supert regneark

Nøkkeldata om klima i et Google-regneark.

Det finnes mange kilder til data om utslipp og klimaendringer. Alle er imidlertid ikke like lett tilgjengelige. Designeren David McCandless og hans team har gjort en kjempejobb med å samle inn og presentere nøkkeldata i et Google-regneark. Herfra kan du lett kopiere ut eller laste ned dataene i formatet du selv ønsker. Blant dataene du finner: Klodens “karbonbudsjett”, utslipp per land og innbygger, temperaturer siden 1850, forventet oppvarming og konsekvenser. Regnearket er også fullt av henvisninger til primærkildene. OBS: Regnearket er ikke oppdatert siden 2013.

Information is Beautiful: CO₂ Megasheet
Information is Beautiful/Guardian: Visualisering av klimadata