Klimafolk – ny spalte på Energi og Klima

Energi og Klima lanserer spalten Klimafolk – nytt om navn innen klima og energi.

Med spalten Klimafolk ønsker vi å gi lesere og brukere av Energi og Klima en arena for nyheter om folk som skifter jobb eller påtar seg viktige tillitsverv.

Spalten vil være “selvbetjent” i den forstand at vi ønsker at dere som lesere skriver noen linjer om dere selv eller en ny kollega og laster opp et bilde. Ved å følge denne linken finner dere skjemaet som skal fylles ut. Så vil vi i redaksjonen lese gjennom og publisere tekst og bilder. Noen ganger vil vi også bringe små nyhetssaker om mennesker også på redaksjonens eget initiativ.