#Klimaogfinans: Advarer om økende klimarisiko i forsikring

Forsikringsbransjen ignorerer risikoen klimaendringene utgjør, og setter med det selve sin eksistens på spill, advarer ny rapport. Også om: Strengere klimakrav får følger for skipsfarten – og gir Norge store muligheter, ifølge analytiker.

Energi og Klimas nyhetsbrev #Klimaogfinans handler om klimarisiko og den grønne bølgen i finansmarkedene. Hovedsakene i dette nyhetsbrevet tar opp finansiell klimarisiko knyttet til maritim sektor og hva Fit for 55 – EUs nye grønne politikk-pakke – vil få å bety for nettopp shipping.

#Klimarisiko: Strengere klimapolitikk gjør fossildrevne skip ulønnsomme

#Klimaogfinans – et nyhetsbrev om klimarisiko og den grønne bølgen i finansmarkedene

Du kan få nyhetsbrevet gratis rett i mailboksen din en gang i måneden. Innholdet er laget av Energi og Klima-redaksjonen. Målgruppene er ansatte og ledere i bank og forsikring, investorer, den interesserte kunde og alle andre som vil ha mer kunnskap om det som nå skjer på dette feltet i Norge, EU og verden.

Abonner på #Klimaogfinans:

– Jo mer klimapolitikken strammes til, jo mer øker risikoen for at investeringer i konvensjonelle, fossildrevne skip gir null eller negativ avkastning, sier shippinganalytiker i DNB Markets Jørgen Lian. Artikkelen presenterer konklusjonene fra den nye studien “Finansiering av 2-graders skipsfart”. Les hele saken her.

Ser store muligheter for Norge i EUs nye klimakrav til skipsfarten

EU vil stille stadig tøffere klimakrav til skipsfarten. – Ser vi hva EU prøver å få til – få utslippene ned og tempoet i det grønne skiftet opp – så er det også store muligheter for Norge og Norges maritime sektor, som er ledende på lav- og nullutslippsløsninger, sier Hanne Løvstad, leder for PwCs bærekraftsavdeling. Les hele saken her.

___________________________________________________________________

Et utvalg nyheter og analyser:

Det skrives mye i norske og internasjonale medier om klimarisiko og den grønne bølgen i finans. Her er mine utvalgte saker fra de siste ukene:

Eierfond ruller ut rekordmange grønne fond og kvitter seg med fossilt

Private Equity (aktive eierfond) ruller ut nye grønne aktivafond i rekordfart for å lokke til seg institusjonelle penger som strømmer til klimavennlige investeringer – som hurtigvoksende sektorer som solenergi, karbonfangst og batterilagring. Det er et skifte i strategi som kommer etter at investeringsnivået i mange år har utviklet seg i rykk og napp i fornybar energi-sektoren. Investorer i PE, som pensjonsfond, flytter investeringene bort fra olje og gass uansett avkastning i jakten på sine klimanøytrale mål, skrev Bloomberg i sommer. PE-fond som investerer utelukkende i fornybar energi, samlet inn 52 milliarder dollar i fjor. Penger PE samlet inn til fornybar energi første halvår i år overgikk fossil energi med en faktor på omtrent 25, skriver nettstedet. Til forrige #Klimaogfinans hadde jeg intervjuet Pål Stampe i Altor Equity Partners som sa at «markedet for kjøp og salg av eierandeler i oljeservice er borte».

Klart strategiskifte: Aktive eierfond flytter kapital til fornybar energi-fond. (Kilde: Bloomberg).

Ny rapport om klimaendringene og finansiell stabilitet. Hvordan forsikre det som ikke lar seg forsikre?

Hvordan kan forsikringsbransjen takle koblingen mellom klimaendringene og finansiell stabilitet? Det er tema i en rapport fra organisasjonen Finance Watch som kom i sommer. Forsikringsbransjen truer sin egen overlevelse ved å ignorere risikoen forbundet med klimaendringer, heter det i rapporten. Aktiva i fossil energi bør nå behandles som svært risikofylte eksponeringer, men dagens risikomodellering tar ikke hensyn til klimarisiko, heter det videre. Du kan lese mer om analysene og anbefalingene i rapporten.

Den nye FN-rapporten svært alvorlig for reassuranse-selskapene

Hva betyr FNs klimapanels siste rapport for investorer som prøver å sikre seg mot klimarisiko? Det kan du lese mer om i denne analysen signert Kate Mackenzie i Bloomberg Green, som ble publisert rett etter at den nye rapporten fra klimapanelet ble presentert nå i august. Rapporten er tydeligere enn før på at værkatastrofene blir mer alvorlige, at disse henger sammen med klimaendringene, og på at utviklingen er koblet til menneskelig aktivitet. Koblingen mellom værkatastrofene og klimaendringene er lite lystelig lesning særlig for reassuranseselskapene som spesialiserer seg på naturkatastrofer. Swiss Re anslår at forsikrede tap som følge av katastrofer i første halvår i år toppet 42 milliarder dollar.

EU foreslår ny gullstandard for grønne obligasjoner

EU-kommisjonen vil innføre en ny europeisk «gullstandard» for grønne obligasjoner for å skaffe penger til prosjekter som kan bidra til at unionen når målet om null utslipp i 2050. Det skriver Reuters med EU-kommisjonens nettside som kilde. – Vårt forslag til EU Green Bond Standard vil sette en gullstandard i markedet og svare på investorers behov for et pålitelig, robust verktøy når du investerer bærekraftig, sa Mairead McGuinness, EU-kommissæren som har ansvar for finansielle tjenester, finansiell stabilitet og kapitalmarkeder. Utstedelsen av grønne obligasjoner er fortsatt på kun 2-4 prosent av det globale obligasjonsmarkedet, men vokser raskt.

Er «netto null-mål» en ny form for grønnvasking?

Det er vanskelig å vurdere om et selskap tar konkrete grep for å kutte utslipp selv om det setter seg netto null-mål. KLP har sett nærmere på noen selskapers netto null-mål og handlingsplanene for å nå dem, og finner store variasjoner både i ambisjonsnivå og hva målene betyr i praksis, skrev Alison Rathigan, ESG-analytiker i KLP, og Lars Erik Mangset, fagansvarlig for klima i KLP, på Energi og Klima i sommer. Du kan lese saken her.

Bli med på webinar og #Klimafrokost:Oljefondets klimarisiko – hvordan bør den håndteres?

Fredag 20. august legger regjeringens ekspertutvalg for Oljefondets klimarisiko fram sine vurderinger. Martin Skancke har ledet arbeidet, mens Kristin Halvorsen er et av medlemmene i gruppen.

Torsdag 26. august inviterer Norsk klimastiftelse til #Klimafrokost med Skancke som hovedinnleder. Temaer som tas opp: Energiomstillingen og stadig mer alvorlige konsekvenser av klimaendringer = økende finansiell klimarisiko. Begge deler kan påvirke verdiene av både selskaper og andre eiendeler – og dermed også vår felles store pengebinge: Oljefondet. Hvilken klimarisiko er Oljefondet utsatt for? Hvordan kan risikoen håndteres? Hvordan håndterer finansmarkedene finansiell klimarisiko? Hvilke egenskaper har denne typen risiko sammenlignet med annen finansiell risiko? I hvilken grad er klimarisiko priset i finansmarkedene? Og: Hva gjør sammenlignbare fond på dette området? Webinaret er gratis. Du kan melde deg på her.

Fikk du ikke med deg godt forklarte saker om EUs Fit for 55?

I juli la EU-kommisjonen fram sin lenge varslede «super-politikk-pakke» som skal bidra til at unionen når sine ambisiøse klimamål. Vår korrespondent i Brussel, Alf Ole Ask, redaktør Olav A. Øvrebø og vår podkast-ansvarlige Kisten Øystese leverte blant annet disse sakene som gir deg kortfattet innsikt i hva EUs nye klimagrep kan få å bety også i Norge:

EU-kommisjonen foreslår å innføre karbontoll gradvis fra 2026

EU-kommisjonen kommer den kraftkrevende industrien i møte. Gratiskvoter skal avvikles gradvis frem til 2036 i takt med at en karbontoll innføres, foreslår kommisjonen. Les hele saken her.

EUs klimapakke: Hovedpunktene

EU-kommisjonen har lagt frem sin store klimapakke. Hovedpunkter: Styrket og utvidet kvotesystem, innføring av karbontoll, utfasing av bensin- og dieselbiler. Her kan du lese mer.

Slik skal EU behandle pakken med 12 klimalover som vil forandre hverdagen vår

Tusenvis av lobbyister, mer enn 700 EU-parlamentarikere og 27 regjeringer skal avgjøre Europas grønne fremtid. 14. juli starter tiårets politiske slag i Brussel. Det kan vare et par år, skriver Alf Ole Ask.

PODKAST: – Fit for 55 kommer til å gjøre vondt for alle

– Klimapakken Fit for 55 kommer til å gjøre vondt for alle. Men for EU-kommisjonen er det ikke et alternativ å ikke handle, sier Energi og Klimas Brussel-korrespondent, Alf Ole Ask, i samtale med reporter Kirsten Øystese. Du kan høre den drøyt halvtimeslange podkasten her.