#Klimaogfinans: USAs tre største pensjonsfond vil kaste Exxon-styremedlemmer uten klimakompetanse

Krever folk med kunnskap om klimaomstilling i Exxon-styret. Les også om Kina og EUs samarbeid om å harmonisere taksonomier for grønne investeringer og om hvordan vi kan finansiere oppskaleringen av det grønne skiftet.

Energi og Klimas nyhetsbrev #Klimaogfinans handler om klimarisiko og den grønne bølgen i finansmarkedene. En av hovedsakene i dette nyhetsbrevet er en oversiktsartikkel om finansieringen av det grønne skiftet, skrevet av Olav A. Øvrebø.

#Klimaogfinans – et nyhetsbrev om klimarisiko og den grønne bølgen i finansmarkedene

Du kan få nyhetsbrevet gratis rett i mailboksen din en gang i måneden. Innholdet er laget av Energi og Klima-redaksjonen. Målgruppene er ansatte og ledere i bank og forsikring, investorer, den interesserte kunde og alle andre som vil ha mer kunnskap om det som nå skjer på dette feltet i Norge, EU og verden.

Abonner på #Klimaogfinans:

Jeg har også intervjuet statssekretær Geir Olsen (V) i Finansdepartementet om klimarisiko og hvordan mye av det som nå skjer i EU får konsekvenser også for norsk finansnæring. I tillegg har jeg funnet fram et utvalg saker fra gode nyhetskilder som forteller noe om hvordan klima- og energiomstillingen påvirker finanssektoren – både nasjonalt og globalt.

Det grønne skiftet: Hvordan finansiere den store oppskaleringen?

God pengeflyt til sol- og vindkraft til tross: Til den neste fasen i det globale grønne skiftet trengs det mye mer kapital – og nye finanskonsepter der også staten tar en rolle, mener flere eksperter Energi og Klima har snakket med. Les hele artikkelen.

#Klimarisiko: –Viktig å forstå dimensjonen i endringene som skjer innen finans i EU

Med økt kunnskap om klimarisiko og treffsikre regler for bærekraftig finans kan både finansnæringen og samfunnet unngå store tap, sier statssekretær Geir Olsen (V) i Finansdepartementet i dette intervjuet. Les hele artikkelen.

___________________________________________________________________

Et utvalg nyheter og analyser:

Det skrives mye i norske og internasjonale medier om klimarisiko og den grønne bølgen i finans. Her er mine utvalgte saker fra de siste ukene.

USAs tre største pensjonsfond vil bytte ut Exxon Mobil-styret for mangel påkompetanse på energiomstilling og verdiskaping

De tre største offentlige pensjonsfondene i USA som forvalter henholdsvis 461 milliarder dollar (California Public Employees’ Retirement System), 292 milliarder (California State Teachers’ Retirement System) og 248 milliarder (New York State Common Retirement Fund) vil bytte ut store deler av styret i Exxon Mobil. De tre har sluttet seg til det det aktivistiske hedgefondselskapet Engine No. 1 som har tatt initiativ til å få inn ny styrekompetanse på oljeselskapets årlige generalforsamling 26. mai. Ledelsen i fondene betviler at dagens styremedlemmer i oljegiganten samlet har kunnskapen som trengs for å hjelpe selskapet med å forberede seg på “verdiskapende, transformativ endring i energisektoren”.

Investeringsdirektøren til CalPER (California Public Employees’ Retirement System) Simiso Nzima begrunner ønsket med nye folk i styret slik:

«In order to effectively oversee the transition to a low-carbon economy, we believe the board would benefit from additional expertise in both its core business and in renewable energy technologies.”

Saken er også omtalt av Reuters.

Flere pensjonsfond oppfordrer til å stemme ned «Shells svake klimastrategi»

Shells klimastrategi går ikke langt nok og investorer bør stemme den ned på generalforsamlingen 18. mai, mener Local Authority Pension Fund Forum (LAPFF) – en gruppe britiske pensjonsfond med 82 medlemmer som til sammen forvalter over 300 milliarder pund. Talsperson Doug McMurdo slår fast at Shells klimastrategi ikke tar tak i utfordringene oljeselskapet står overfor, med sterk konkurranse fra fornybar energi som kan utkonkurrere den fossile.

Shells plan om å nå netto nullutslipp av klimagasser i 2050 går særlig ut på å kompensere for egne utslipp ved å investere i karbonfangstprosjekter og «naturbaserte løsninger» som for eksempel skog. Investorene mener oljeselskapet med dette grepet risikerer å svekke sin konkurransesituasjon. Shell tar ingen ledelse, noe som er en oppskrift på å sitte igjen med verdiøse eiendeler – eller «stranded assets», mener talspersonen for de britiske pensjonsfondene. Du kan lese mer på Investment & Pension Europe og Reuters.

Kina og EU samarbeider om å harmonisere taksonomier for grønne investeringer

Kinas sentralbank avslørte nylig at den samarbeider med EU om å harmonisere begge markeders klassifiseringssystem for grønne investeringer. Målet er å bli enige innen utgangen av 2021 og at denne taksonomien skal gjelde for begge markedene, skriver Financial Times. Et globalt taksonomi-samarbeid vil være gjenstand for diskusjon under det kommende G20-toppmøtet i oktober, hvor Kina planlegger å sette opp en egen bærekraftig finansgruppe for å etablere samarbeid om et felles veikart for den videre utviklingen av taksonomien, skriver NHO om saken.

Hva er en bærekraftig investering? Spørsmål og svar om EUs taksonomi

Jeg anbefaler også kollega Olav A. Øvrebøs oppdaterte sak fra 22. april som sammenfatter hovedpunktene i EUs klassifiseringssystem – kalt «taksonomien». Systemet skal i praksis avgjøre om en investering kan anses som bærekraftig. Hvordan skal dette fungere, og hva blir konsekvensene? Les hele artikkelen.

76 nye grønne fond på markedet i 2020

Beløpene som gikk til aksjefond og børshandlede fond der klimariktige investeringer er hovedformålet, økte til det tredobbelte i 2020. Forvaltningskapitalen steg til 177 milliarder dollar, ifølge analytikere i Morningstar Inc. og omtalt i Bloomberg. Også bankene har nå «kastet seg på karusellen», som Bloomberg skriver. JPMorgan Chase & Co. og Bank of America Corp. – to av verdens største leverandører av finansiering til fossilindustrien – har økt sine ambisjoner i retning utslippsfri energi. Globalt skal det nå finnes rundt 400 fond som havner i kategorien grønne. Europa er kommet lengst med sine 282 fond ved årsskiftet, USA 42. Morningstar har utarbeidet en kort rapport med tittelen Investing in Times of Climate Change ? A Global View of the Expanding Choice Available to Climate-Aware Investors. Du kan laste den ned gratis her.

Bankenes klimarisiko er stadig mer reell og umiddelbar

Wayne Byres – lederen i det australske finanstilsynet Australian Prudential Regulation Authority (APRA) – mener australske banker er utsatt for betydelig klimarisiko. Nå legger han press på dem om å kartlegge den store faren for verdifall for utslippsintensive eiendeler – som for eksempel kullkraftverk. Bankenes klimarisiko er stadig mer reell og umiddelbar, mener Byres, som er sitert i The Sydney Morning Herald. Byres peker særlig på det som kalles overgangsrisikoen. Som eksempel bruker han Bluewaters kullkraftverk som rett før jul ble avskrevet som verdiløst fordi fornybar energi har tatt over markedet. Han understreker også klimarisikoen ved ikke å holde tritt med investorers og samfunnets forventninger om å skifte fra fossil til fornybar energi.

Oppskrift på hvordan finansnæringen kan bidra til å øke omstillingen

Finansforbundet la 22. april fram sin nye rapport Finansnæringen som katalysator for bærekraftig utvikling, utarbeidet i samarbeid med PWC. Den inneholder en hel del konkrete forslag til hvilke tiltak og virkemidler finansnæringen kan bruke for å bidra til å øke tempoet i omstillingen til et mer bærekraftig samfunn. Rapporten er delt inn i kapitler for kapitalforvaltning, obligasjonsmarkedet, bank og forsikring. Se opptak av webinaret der rapporten ble lansert.

Video: Financing the Race to Zero

Tid til mer? Da anbefaler jeg videoen Financing the Race to Zero. Det er det svenske initiativet We Don’t Have Time som står bak og som i april arrangerte sitt nettbaserte Climate Action Summit II. I løpet av åtte timer får du en rekke foredrag og samtaler om for eksempel ‍How you can invest to save the climate? How can finance and business create a more resilient global economy? Og: How can finance lead the green transition? Du finner detaljert program på samme side som videoen slik at du kan velge og vrake.

Klimaendringer kan gi franske vinbønder tap på to milliarder euro

Finansiell klimarisiko har mange former og fasonger. I disse dager står franske vinbønder overfor sitt verste mulige tap på flere tiår. Varmere vinter og vår gjør vinrankene mer sårbare og april-frosten derfor mer ødeleggende. Minst en tredjedel av den franske vinproduksjonen til en verdi av nesten to milliarder euro vil etter alt å dømme gå tapt. Det øker bekymringen for hva klimaendringene kan føre til av tap og økte kostnader de neste årene. Du kan lese mer i The Guardian.