Nye regler om bærekraftig finans vedtatt, men trer ennå ikke i kraft

Stortinget har vedtatt regler om bærekraftig finans, trer ennå ikke i kraft. Les også: EUs grønne giv i rute. Pensjonsfondet Nest vraker Exxon på grunn av klimarisiko. Og; Amerikanske banker må vurdere egen klimarisiko.

Energi og Klimas nyhetsbrev #Klimaogfinans handler om klimarisiko og den grønne bølgen i finansmarkedene.

EUs grønne giv holder høyt tempo, men store vansker gjenstår

Fra pandemi til prissjokk på energi – EU har så langt klart å holde fast ved sin grønne storsatsing. Men den hardeste delen av jobben gjenstår. Status for EUs grønne giv er tema for hovedsaken i denne utgaven av nyhetsbrevet. Artikkelen EUs grønne giv: – Politikerne er for en gangs skyld i forkant, er signert Olav Anders Øvrebø. Den gir en nyttig oversikt over hvor i løypa EU nå befinner seg i strevet med å lansere – og vedta – politikk og reguleringer som skal transformere EU til en nullutslippsøkonomi.

Kommisjonen utsetter avgjørelsen om gass og atomkraft er bærekraftig

EU er dypt splittet i synet på om atomkraft og gass skal klassifiseres som bærekraftig. Denne uken varslet Kommisjonen nok en gang at avgjørelsen utsettes. Les nyhetssaken til vår Brussel-korrespondent Alf Ole Ask her.

_________________________________________________________________________

#Klimaogfinans – et nyhetsbrev om klimarisiko og den grønne bølgen i finansmarkedene

Du kan få nyhetsbrevet gratis rett i mailboksen din en gang i måneden. Innholdet er laget av Energi og Klima-redaksjonen. Målgruppene er ansatte og ledere i bank og forsikring, investorer, den interesserte kunde og alle andre som vil ha mer kunnskap om det som nå skjer på dette feltet i Norge, EU og verden.

Abonner på #Klimaogfinans:

Et utvalg nyheter og analyser:

Det skrives mye i norske og internasjonale medier om klimarisiko og den grønne bølgen i finans. Her er mine utvalgte saker fra de siste ukene

Nye regler om bærekraftig finans er nå vedtatt – men vil ikke tre i kraft fra nyttår

17. desember vedtok Stortinget Lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren og et rammeverk for bærekraftige investeringer. Slik det ser ut nå vil loven tre i kraft i løpet av første halvår 2022. Finans Norge skriver på sin nettside at rapporteringspliktige foretak i EU skal begynne å rapportere etter det nye taksonomiregelverket i januar 2022. «For norske foretak vil det være et etterslep, men Finansdepartementet oppfordrer norske rapporteringspliktige foretak til å inkludere taksonomirelatert informasjon i sine regnskapsrapporter allerede for regnskapsåret 2021». Loven som nå er vedtatt, trer i kraft i Norge først etter at forordningene er innlemmet i EØS-avtalen, skriver regjeringen på sin hjemmeside.

For et par uker siden intervjuet jeg finansanalytiker Line Asker i The Governance Group som gir en grundig gjennomgang av hva ansatte i finans, investorer og kunder bør vite om EUs grønne giv og denne nye loven.

Praktisk veiledning fra EU om kravet om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon

Vi har hørt dere! Slik lyder en fersk twittermelding på @EU_Finance, EU-kommisjonens offisielle twitterkonto for finansiell stabilitet, finansielle tjenester og kapitalmarkedsunionen. Fulgt av emneknaggene #EUGreenDeal og #InvestGreen lanserer Kommisjonen denne uken en praktisk veiledning til nytte for store banker, investorer, forsikringsselskaper og ikke-finansielle selskaper som skal i gang ned å rapportere i henhold til taksonomiens krav. Det 21 siders dokumentet inneholder spørsmål og svar på de problemstillingene som er typiske «gjengangere». Den nyttige veiledningen skal oppdateres jevnlig, du kan laste den ned her: FAQs: How should financial and non-financial undertakings report Taxonomy-eligible economic activities and assets in accordance with the Taxonomy Regulation Article 8 Disclosures Delegated Act?  

Pensjonsfondet Nest vraker Exxon på grunn av klimarisiko

Det britiske pensjonsfondet National Employment Savings Trust (NEST) har kvittet seg med sine eiendeler i fossilselskaper som Exxon, Imperial Oil og Marathon Oil. Eiendelene var til sammen verd om lag 40 millioner pund – eller i underkant av en halv milliard norske kroner. Det skriver Financial Times under overskriften Nest dumps ExxonMobil over climate change risks. Frustrasjon over en del fossilselskapers labre respons på klimautfordringen gjør at et lite, men økende antall innflytelsesrike pensjonsfond selger seg ut av selskaper som de mener forsinker energiomstillingen, heter det i artikkelen. Mange store institusjonelle investorer har valgt en strategi med å bruke egen eiermakt og sin stemmerett som aksjonærer til å påvirke selskapene til endring. Men noen av verdens største pensjonsfond legger nå mer vekt på klimautfordringen og har valgt å selge seg ut av selskaper som er avhengige av fossil energi for å tjene penger, heter det i FT.

Amerikanske banker må vurdere egen klimarisiko

Store amerikanske banker må integrere vurderinger av finansiell klimarisiko i alle sine aktiviteter. Det er hovedbudskapet i et nytt og omfattende utkast til veiledning signert Comptroller of the Currency (OCC) og publisert denne uken. Det skriver Reuters. OCC er et forvaltningsorgan under det amerikanske finansdepartementet som fører tilsyn med nasjonale banker og enkelte finansinstitusjoner.

“Weaknesses in how banks identify, measure, monitor and control the potential physical and transition risks associated with a changing climate could adversely affect a bank’s safety and soundness, as well as the overall financial system.”

Slik lyder det i utkastet som er rettet mot amerikanske banker med mer enn 100 milliarder dollar i samlede konsoliderte eiendeler. Utspillet vil sannsynligvis også påvirke mange små og regionale banker i USA, skriver The Wall Street Journal om saken.

Naturkrise, klimakrise og finansnæringen

Verden står midt oppi både en klimakrise og en naturkrise. Begge deler er to sider av samme sak: Ved å gripe tak i problemene for seint og med for lite kraft risikerer vi å ødelegge deler av livsgrunnlaget vårt og dermed også å ødelegge for den globale økonomien. Dette er tema for innlegget Tap av natur vil – som klimakrisen – utløse behov for omstilling av økonomien – som sto på trykk i Drammens Tidende tidligere denne måneden. Innlegget er signert Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge og hans kollega bærekraftsdirektør Agathe Schjetlein.

«Å forstå naturrisiko handler om å forstå hvordan rammene for morgendagens økonomiske aktivitet vil se ut. Tap av natur vil – som klimakrisen – utløse behov for omstilling av økonomien. Selskaper som er dårlig forberedt på en slik omstilling risikerer å rammes av reguleringer eller tape i konkurransen», heter det i innlegget.

Er klimarisiko mer enn markedene kan håndtere?

Finansmarkedene eksisterer i høy grad for å sikre risiko og håndtere usikkerhet. Så hvorfor spiller de ikke en større rolle i de systemiske risikoene og usikkerhetene skapt av klimakrisen? Dette komplekse spørsmålet utgjør innledningen på et nytt intervju med finansprofessor Stefano Giglio ved Yale School of Management. Spørsmål som besvares, er blant mange andre:

  • Hvorfor tilbyr ikke markeder allerede måter å dele klimarisiko på?
  • Hva slags risiko representerer klimaendringer for finansmarkedene?
  • Om hedging og klimarisiko: Kan vi finne ut hvilke aksjer som ikke er utsatt for klimarisiko og hvilke som er spesielt utsatt for klimarisiko, og sette dem sammen i en portefølje som vil gå opp i verdi hvis klimarisiko materialiserer seg og ned i verdi hvis klimarisiko ikke materialiserer seg?

Intervjuet er publisert denne uken på Yale Insights.