Klimarapport: Norge bør stoppe investeringer i olje og fase ut produksjonen

Norge og andre oljeprodusenter som USA, Canada og Australia har et klart ansvar for å gå foran med utfasing av olje og gass, ifølge ny rapport fra prosjektet Climate Action Tracker. Isteden går disse landene i feil retning.

«Som en av de mest utviklede økonomiene, som har hatt store fordeler av inntekter fra olje og gass, bør Norge statuere et eksempel for andre og umiddelbart stoppe nye investeringer i olje og gass, sammen med en klar plan for å fase ut produksjonen,» skriver Climate Action Tracker (CAT) i rapporten, som ble lagt frem under en FN-konferanse om klimapolitikk i Bonn torsdag.

– Olje- og gassproduksjon burde være på vei ned

CAT gir land karakter for klimapolitikken i forhold til målet om å begrense global oppvarming til 2 grader. Norge får karakteren «nesten tilstrekkelig», men den gjelder hva Norge gjør innenlands. Eksporten av olje og gass gjør at Norge eksporterer utslipp som er ti ganger høyere enn utslippene på norsk territorium, påpeker CAT.

Den norske regjeringen satser på leting etter mer olje og gass, økte investeringer og fortsatt høy eller økende produksjon, konstaterer CAT. «Denne politikken og handlingene fra den norske regjeringen står i sterk kontrast til det faktum at olje- og gassproduksjon allerede burde være på vei ned i scenarioer som er i tråd med 1,5 grader,» konkluderer rapporten.

Oppsummering av tiltak for utfasing av olje og gass, og hvor ulike land står. (Kilde: Climate Action Tracker).

Store olje- og gassprodusenter som USA, Canada, Norge og Australia har et klart ansvar for å gå foran med å sette en sluttdato for olje- og gassproduksjonen, mener CAT. Tvert imot planlegger alle disse landene å øke produksjon og eksport av fossil energi. Til nå har bare land med liten produksjon satt sluttdato, som Frankrike, Spania og Danmark.

Ut mot karbonfangst og -lagring

CAT publiserer jevnlig oppsummeringer som viser hvordan verden ligger an i forhold til klimamålene. Basert på landenes målsettinger ved klimatoppmøtet høsten 2022, styrer verden mot 2,4 graders oppvarming. Hvis en ser på politikken som er på plass for å nå målene, er vi på vei mot 2,7 grader.

Rapporten, som ble publisert torsdag, tar for seg politiske tiltak og utspill og ser frem mot hva som bør oppnås under høstens klimatoppmøte COP28 i Dubai.

I rapporten går CAT inn i et aktuelt stridstema rundt klimatoppmøtet: Vertslandet for COP28, De forente arabiske emirater, går inn for å fase ut utslippene fra fossil energi, men altså ikke bruken av olje og gass. Det vil de blant annet oppnå ved en storsatsing på karbonfangst og -lagring (CCS).

Men CCS kan ikke være redningen for olje og gass, mener CAT. I bærekraftige scenarioer for 1,5 grader spiller ikke CCS noen betydelig rolle i å fjerne utslipp fra energisektoren. «Bruken av CCS bør begrenses til industriprosesser der det er færre andre muligheter for utslippskutt,» skriver CAT. Ved å basere seg tungt på CCS, risikerer en fortsatt avhengighet av fossil infrastruktur og å bomme på målet om netto null CO₂-utslipp innen 2050.

Prioriteringer for klimatoppmøtet

Målet for COP28 burde være å få til en historisk avtale om en rask, rettferdig og godt styrt omstilling vekk fra fossil energi, mener CAT. Men dette virker usannsynlig, gitt at klimatoppmøtets presidentskap fra Emiratene går inn for vekst i olje og gass. Emiratene selv vil øke oljeproduksjonen med 30 prosent de neste tre årene.

Likevel, landene bør prioritere å fase ut olje- og gassproduksjon og øke satsingen på fornybar energi, fremholder rapporten. Et globalt mål for utbygging av fornybar energi er satt på dagsordenen av blant andre EU og Tyskland, som ønsker enighet om et slikt mål under COP28. Et globalt fornybarmål må være tilstrekkelig ambisiøst, og alle land må ta ansvar for å bidra, mener CAT.

Betydelig mer enn 1 TW fornybar kapasitet må bygges ut hvert år de neste tiårene. I 2023 ligger verden an til å bygge ut 0,44 TW, og derfor er et mål på godt over 1 TW innen rekkevidde, ifølge rapporten.