Lek og lær med britenes 2050-mål

Interaktive verktøy for visualisering av klimakutt.

Storbritannia har svært ambisiøse klimamål – definert gjennom en egen klimalov som følges opp gjennom karbon-budsjetter. Klima- og energidepartementet (DECC) har utarbeidet analyser som viser hvordan Storbritannia kan oppnå det lovfestede reduksjonsmålet på 80% i 2050, men også lagt til rette for bred deltakelse i debatten om hvordan målene best kan nås ved å presentere analysene slik at de kan bearbeides interaktivt. Denne versjonen er ment for bruk i skolene, mens denne utgaven passer bedre for energinerder.

Her er den britiske regjeringens handlingsplan for langsiktige klimakutt.