Nett: Milliarder og utfordringer i kø

Norske nettselskaper har planer om å investere 130 milliarder kroner på alle nettnivåer det neste tiåret.

Et robust kraftnett og bruk av elektrisitet på nye områder er avgjørende for at vi skal nå viktige samfunnsmål, bl.a om kutt i klimagassutslipp, skriver Thema Consulting Group i en ny rapport. Kostnadsfordeling, tidspress og naturinngrep er blant utfordringene. Manglende gjennomføring kan svekke forsyningssikkerhet, redusere verdiskaping og gjøre det vanskelig å nå klimamål, skriver forfatterne, og tar til orde for en nasjonal strategi for nettutviklingen.

Thema Consulting Group: På nett med framtida (omtale)
Hele rapporten (pdf)
Kommentar fra BKK: Nett er svaret, men hvem skal betale?