Norske utslipp av klimagasser

SSB publiserer data for norske utslipp av klimagasser to ganger i året.

OPPDATERTE TALL OG GRAFIKK OM NORGES KLIMAGASSUTSLIPP FINNER DU PÅ FAKTASIDEN KLIMAVAKTEN.

***

Foreløpige tall for fjoråret publiseres vanligvis på forsommeren, mens en oppdatert og detaljert versjon følger mot slutten av året.

SSB: Utslipp av klimagasser
SSB: Lengre tidsserier og mer detaljerte data i SSB Statistikkbanken
Miljødirektoratet: Totale utslipp til luft i Norge
Se også: Slik finner du utslipp fra enkeltbedrifter