Ny studie: Oljeletingen kan trygt avvikles

En ny studie publisert i Science konkluderer med at fremtidig energibehov kan dekkes uten at vi leter etter mer olje og gass.

Verden klarer seg med den fossile energien vi allerede har, viser forskerne bak studien, som kommer fra University College London (UCL) og The International Institute for Sustainable Development (IISD).

Studien er publisert i anerkjente Science, og heter No new fossil fuel projects: The norm we need. Dette er den første fagfellevurderte studien i et vitenskapelig tidsskrift om temaet.

Utvider IEA-rapporten

Forskernes utgangspunkt er rapporten fra Det internasjonale energibyrået (IEA) fra 2021 (oppdatert i 2023), som sa at det ikke er behov for ny fossil energi på veien til nullutslippssamfunnet i 2050. Den nye studien går bredere ut, og bruker blant annet den siste hovedrapporten til FNs klimapanel (IPCC).

Forskerne har brukt ulike IPCC-scenarier som holder oppvarmingen innenfor 1,5 grader. De viser at det nå er mulig å dekke energibehovet uten å lete etter mer olje og gass. I noen scenarier har de riktignok inkludert prosjekter som har fått konsesjon eller er under utbygging.

Financial Times: Ny fossil energi ikke nødvendig

Financial Times har omtalt funnene til UCL og IISD i saken “Future energy demand does not need new fossil fuels, study says”

Der er Greg Muttitt fra IISD intervjuet, og han sier at studien bygger på et bredt tilfang av vitenskapelige bevis, men at «Budskapet til regjeringer og fossile energiselskaper er veldig enkelt: Det er ikke behov for nye fossile prosjekter i en verden som er rettet inn mot 1,5 grader».

«For å klare Parisavtalens mål må regjeringer slutte å gi ut letelisenser for olje og gass, stoppe ny produksjon, og stoppe nye gasskraftverk og kullkraftverk», sier Muttitt.

Oljeleting står i veien for 1,5-målet

Ny leting etter olje og gass gjør det stadig vanskeligere å innfri Parisavtalen. Ifølge oppdateringen av Parisavtalen på klimatoppmøtet i Glasgow, er hovedmålet å begrense global oppvarming til 1,5 grader.

I praksis er det ikke slik at fossil energi fases «ut». Den fases fortsatt «inn», påpeker en av forskerne bak studien, Fergus Green fra UCL. Denne situasjonen gjør at 1,5-målet henger i en særdeles tynn tråd

«No New Fossil» som ny norm?

Green skriver på Twitter at de har sammenstilt fakta fra økonomi, politikk og juss, og at de finner at «det å stoppe nye prosjekter er mindre dyrt, har færre juridiske hindringer og er enklere, politisk sett, enn å fase ut eksisterende prosjekter».

Å stanse leting av nye olje- og gassfelt, er i praksis å unngå prosjekter som foreløpig ikke finnes. Det kan være gjennomførbart. 

Forskerne oppfordrer politiske miljøer til å legge en ny norm til grunn, og de kaller den «No New Fossil». Dette er et tydelig politisk krav. Det er lett å forstå, diskutere og kontrollmåle et slikt mål. 

Samtidig er det en nødvendig oppfølging av Parisavtalen.

___

Åpen tilgang til hele studien her: No new fossil fuel projects: The norm we need