Oljefondet: Lavere risiko, mer lønnsomt uten fossil energi

Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) bør selge seg helt ut av olje, gass og kull, anbefaler tankesmien Re-Define i en rapport utarbeidet for Kirkens Nødhjelp.

Denne “karbonrisikoen” bør reduseres ytterligere ved at fondet investerer mer i grønn energi. Slike investeringer passer perfekt til en langsiktig investor som får sine midler fra olje og gass – som Oljefondet.

Re-Define: Investing for the Future (rapport, pdf) | Pressemelding (Kirkens Nødhjelp).

Økonomisk vekst i OECD-land. (ill: Re-Define/Global Financial Data)
Økonomisk vekst i OECD-land. (ill: Re-Define/Global Financial Data)

Rapporten, som er skrevet av analytikeren Sony Kapoor, tar til orde for en stor omlegging av Oljefondets investeringsstrategi. Fondet er i dag for ensidig investert i aksjer og rentepapirer i OECD-landene, der veksten vil være svak framover, mener Re-Define. Avkastningen på den norske oljeformuen kan økes ved at fondet deles i to, med en del som får investere mer i framvoksende markeder utenfor OECD, i infrastruktur og i ikke-børsnoterte vekstselskaper.