Oljeinvesteringene stuper i 2015

Den lave oljeprisen vil kunne stoppe oljeinvesteringer for svimlende 150 milliarder dollar i 2015, viser tall fra Rystad Energy.

Den lave oljeprisen rammer olje- og gassinvesteringer over hele verden. En oljepris på rundt 70 dollar fatet vil gjøre en rekke planlagte investeringer ulønnsomme. Data fra Rystad Energy viser at oljeselskaper neste år skal ta endelig investeringsbeslutning på til sammen 800 prosjekter – med et samlet investeringsvolum på 500 milliarder dollar.

Til Reuters sier analysesjef Per Magnus Nysveen at omtrent en tredjedel av dette neppe vil bli sanksjonert ved en oljepris på $82,50 fatet, som er gjennomsnittet av analytikernes spådommer. Dette tilsvarer et bortfall på omkring 150 milliarder dollar i forhold til planene før oljeprisfallet.

Ifølge Nysveen vil halvparten av de planlagte investeringene kunne være i fare med en oljepris på $70.

Canadiske oljesandprosjekter, tungolje i Venezuela, og prosjekter på dypt vann og i arktiske farvann er blant prosjektene som vil kunne falle for sparekniven.