Paris-avtalen: Løfter, underskrifter, ratifisering

Følg prosessen med Paris-avtalen videre via interaktivt kart.

I FNs hovedkvarter 22. april 2016 skrev 175 avtaleparter (174 land pluss EU samlet) under på klimaavtalen som ble forhandlet frem i Paris i desember 2015.

World Resources Institute har laget et interaktivt kartverktøy som viser hvor mange parter som har skrevet under, hvor mange som har ratifisert og hvor mye av verdens utslipp disse representerer.

Klimaavtalen trådte i kraft 4. november 2016. Minst 55 parter, som står for minst 55 prosent av verdens samlede utslipp, måtte ratifisere avtalen før den kunne tre i kraft (les mer om prosessen). Dette punktet ble nådd 5. oktober 2016.

Du kan selv bruke det interaktive verktøyet til å se utviklingen i avtaleprosessen. Nettstedet har også samlet informasjon om utslippskuttene landene forpliktet seg til i Paris.