25 milliarder i oljesubsidier

Norske subsidier til olje- og gassproduksjon.

Norske subsidier til olje- og gassproduksjon identifiseres og analyseres i denne rapporten fra GSI – Global Subsidies Initiative. Dette er den tredje GSI-rapporten i serien «Fossil Fuels – At What Cost?”. Tidligere er ordningene i Indonesia og Canada belyst. Rapporten anslår verdien av subsidiene til olje- og gassproduksjon i Norge til 25,5 milliarder kroner i 2009.

GSI-rapporten identifiserer ni subsidieordninger. Gunstige avskrivningsregler og leterefusjonsordningen er de største ordningene i kroner og øre.