Bedrifter ser raskt økende klimarisiko

Økonomisk risiko knyttet til klimaendringer øker raskt, viser en undersøkelse Carbon Disclosure Project har gjort blant ca. 60 børsnoterte amerikanske selskaper.

I 2011 sa 26 prosent av selskapene at risikoer som endringer i nedbør/tørke og ekstremvær var noe de merket i dag eller ville merke innen 1-5 år. I 2013 var andelen steget til 45 prosent. 68 prosent av risikoene berører driften direkte, sa selskapene i 2013, mot 51 prosent i 2011.

Carbon Disclosure Project: Major public companies describe climate-related risks and costs, rapport (pdf).

Dette er de fem viktigste måtene selskapene tror de vil bli påvirket av klimaendringer:
1. Økte driftsutgifter
2. Reduksjon/forstyrrelse i produksjonskapasitet
3. Ute av stand til å drive business
4. Redusert etterspørsel etter varer og tjenester
5. Økte kapitalutgifter

Rapporten siterer selskapenes egne vurderinger og historier. Blant disse er Lockheed Martins beretning om konsekvenser av skogbranner nær selskapets anlegg i Colorado:

“In order to protect the campus buildings from the threat of fire, the landscaped areas around the buildings were kept wet, requiring the use of an additional 90,000 gallons of water. In addition, during times when prevailing winds carried the smoke plume in the direction of the campus, building air intakes/exhaust were adjusted hourly in order to protect indoor air quality. Water use charges in Colorado Springs are expected to increase significantly over the next 10 years. Lockheed Martin anticipates that the extreme weather events associated with climate change could have an increased impact on operations in the upcoming decades.”

Dette er de fem viktigste fysiske risikoene selskapene ser seg utsatt for:
1. Endringer i nedbørsmengde og tørkeperioder
2. Tropiske sykloner (orkan og tyfon)
3. Endringer i naturressurser
4. Usikkerhet om fysisk risiko
5. Stigende havnivå