Bombe under pensjonsfondene

Risiko knyttet til klimaendringer og ressursknapphet utgjør en veritabel bombe under verdens pensjonsfond, ifølge en rapport laget for den britiske foreningen for aktuarer.

I de mest ekstreme scenariene kan verdiene i et tilsynelatende “friskt” pensjonsfond bli radert ut i løpet av 35 år. Selv i mer positive scenarier påvirkes fondene negativt av lavere vekst som følge av ressursknapphet. Rapporten anbefaler at aktuarene utvikler modeller som tar bedre høyde for slik risiko.

The Actuarial Profession: Resource Constraints: sharing a finite world (rapport, pdf)
The Guardian: Climate change and resource scarcity may wipe out pensions industry (omtale av rapporten).