Energipolitikk i EU mot 2030

Strategidokument for EUs energipolitikk.

Hvordan skal EU utforme sin politikk for fornybar energi framover? Er det hensiktsmessig å definere nye bindende mål for hvor stor andel av unionens energi som skal komme fra fornybar og hvor mye utslipp som skal kuttes innen 2030?

I et strategidokument analyserer EU-kommisjonen disse spørsmålene og skisserer handlingsalternativer. Energikommissær Günther Oettinger mener det haster med å velge veien videre, bl.a. for å skape forutsigbare rammebetingelser. Valgene i fornybar-politikken påvirker Norge – gjennom EØS-avtalen og de enkelte medlemslandenes nasjonale løsninger. (Se bredere presentasjon av strategidokumentet).