Europas grønne skifte: Klima- og energipolitikk i EU

Utslippskutt, fornybar energi, kvotemarked – EUs klimapolitikk belyses i rapport fra Norsk Klimastiftelse.

Hvordan påvirkes EUs klima- og energipolitikk av økonomisk uro? Hvilke mål vil EU sette seg for utslippskutt, fornybar energi og effektivisering framover? Hvordan kan kvotemarkedet reformeres? Hva med Norges rolle i Europas energiomstilling? I analyser, intervjuer og kommentarer skrevet av norske og utenlandske eksperter og skribenter belyses disse spørsmålene fra ulike vinkler i en rapport utgitt av Norsk Klimastiftelse.

Norsk Klimastiftelse: Europas grønne skifte (rapport, pdf)
Temaside: Alle artiklene fra rapporten i Energi og Klima