EUs klimapolitikk etter 2020

EU-kommisjonen foreslår i en meddelelse lagt fram 22. januar 2014 at EUs samlede CO₂-utslipp kuttes med 40 prosent innen 2030 (i forhold til 1990-nivået).

Utslippene skal kuttes innenfor EU, altså uten bruk av kvotekjøp i andre land. Det legges også opp til et bindende mål om minst 27 prosent fornybar energi som andel av totalt energiforbruk i 2030. Energieffektivisering skal også spille en viktig rolle, men evt. forslag utsettes til etter en analyse av dagens energieffektiviseringsdirektiv som skal komme senere i 2014. Kommisjonen foreslår samtidig en reform av kvotemarkedet EU ETS fra 2021. Forslagene danner utgangspunkt for medlemslandenes videre debatt om spørsmålet.

EU-kommisjonen: A policy framework for climate and energy in the period from 2020 to 2030, meddelelse (pdf) | Pressemelding | Spørsmål og svar om forslagene | Oversikt: Rapporter og konsekvensanalyser | Spørsmål og svar om reform av kvotemarkedet EU ETS | Rapport om energipriser og økonomi i Europa