Fakta-pakke om fornybar energi

Om mulighetene fornybar energi gir for norsk industri.

Foran 7-fjellskonferansen presenterer partnerne bak konferansen en rapport om norsk industri knyttet til fornybar energi, og norsk produksjon av fornybar kraft. Hovedfokuset er på leverandørindustriens muligheter og utfordringer i årene som kommer.

Rapporten gir en innføring i de ulike fornybare energiformene, og det gis en oversikt over dagens produksjon i Norge. Hovedfokuset her er på mulighetene fornybar energi gir for norsk industri.

Rapporten ser på industrien knyttet til de forskjellige energiformene og lar aktører presentere sine fremtidsutsikter og synspunkter på norsk politikk. Den presenterer også norsk forskning på feltet, samt en oversikt over støtteordninger som nå eksisterer for fornybar energi. Rapporten inneholder mye data og fakta.