Fornybar energi – den raskeste bistanden

Lavkarbonteknologi er den beste utviklingshjelpen for de 70 prosent av innbyggerne sør for Sahara som fortsatt mangler elektrisitet, ifølge en rapport fra britiske Green Alliance.

Utbygging av småskala fornybar energi lokalt vil gi betydelige bedringer i helse, økonomi, miljø og utviklingsmuligheter. Og fornybar-prosjekter i større skala skaper allerede mange arbeidsplasser i flere afrikanske land.

Green Alliance: The low carbon energy lift: powering faster development in sub-Saharan Africa, rapport med infografikk.

Rapporten nevner flere eksempler på hvordan småskala-løsninger gir stor effekt: Barn kan gjøre skolearbeid en time lengre i snitt hver dag med solcelle-lamper. Soldrevne radioer brukt av helsepersonell i Uganda har bidratt til å halvere barseldød. Husholdninger bedrer helsen og sparer penger på å gå over fra parafinlamper til solcelle-lamper.