Fornybar energi og effektivisering i G20

Status for fornybar energi og energieffektivisering i G20-landene.

Denne analysen fra IEA gjennomgår status for fornybar energi og energieffektivisering i G20-landene. Veldig gode grafer som viser vekstrater for sol og vind de siste årene. Også oversikt over politikken i G20-landene.

IEA: G-20 clean energy, and energy efficiency deployment and policy progress.