Gass versus fornybar (II)

Bruken av gass i lys av britenes klimamål.

Dette er en rapport fra Klima- og energikomiteen i det britiske parlamentet som drøfter bruken av gass i lys av britenes klimamål. Volumene vil gå kraftig ned, hvis kravene i britenes klimalov skal kunne oppfylles. Et gassforbruk som i 2009 var på 165 TWh — altså vesentlig mer enn Norges samlede vannkraftproduksjon, må ned til 46 TWh i 2030 hvis britene skal klare å redusere gjennomsnittsutslippene fra nesten 500g CO₂/kWh til 50g CO₂/kWh over de neste to tiårene.

House of Commons: Energy and Climate Change – Eighth Report. UK Energy Supply: Security or Independence?