Gode sjanser for grønn vekst i Europa

I en rapport går konsulentfirmaet EY gjennom Europas potensial i solcelle-, vind- og bioenergi, lavutslippsbiler, smarte energiløsninger og energilagring.

Tross tap av markedsandeler til USA og Asia de siste årene har europeiske virksomheter fortsatt gode sjanser til å hevde seg i de sentrale vekstbransjene i det grønne skiftet, ifølge EY (Ernst&Young). I en rapport går konsulentfirmaet gjennom Europas potensial i solcelle-, vind- og bioenergi, lavutslippsbiler, smarte energiløsninger og energilagring. Det globale markedet for hver av disse bransjene kan nå 100 milliarder dollar innen 2020. For EU blir det avgjørende å sikre langsiktig stabile rammebetingelser og klare mål i klima- og energipolitikken.

EY: Europe’s low carbon industries: A health check, rapport (pdf)

Den europeiske vindkraftindustrien er verdensledende og sto for 328.000 arbeidsplasser i EU in 2013, 42 prosent av dem i Tyskland. Lederposisjonen er imidlertid truet av fallet i investeringer i fornybar energi i Europa, mener EY. Det er fare for “lekkasje” av investeringer til andre deler av verden.

Utviklingen i solcelleindustrien (PV) er et eksempel på Europas utfordringer og muligheter, mener EY. Kina og Taiwan har nå 70 prosent av det globale markedet for produksjon av PV-moduler. Men fortsatt blir 73 prosent av verdiene i PV-markedet i Europa skapt her. Det er fortsatt markedsmuligheter i installasjon, drift, vedlikehold og optimering. Europa kan fortsatt sikre en varig posisjon innenfor den globale produksjonskjeden for PV, mener EY.

Innen energilagring kan EU bli en nøkkelaktør i det internasjonale markedet. Her fører Tyskland, Frankrike, Italia og Storbritannia an. Men EY etterlyser at EU harmoniserer politikken og integrerer energimarkedene bedre for å utløse potensialet. Dette er også et generelt poeng: Investorer krever forutsigbare rammebetingelser, noe det har skortet på de siste årene etter at støtteordninger brått er blitt kuttet i land som Spania.