Google viser veien

Rask innfasing av fornybare energiteknologier kan skape jobber, redusere utslipp – og bidra til ny vekst i amerikansk økonomi.

Google har sammen med McKinsey gjort en analyse som viser hvordan rask innfasing av fornybare energiteknologier kan skape jobber, redusere utslipp – og bidra til ny vekst i amerikansk økonomi. Analysen viser at rask innovasjonstakt og riktig politikk fort gir resultater i form av reduserte kostnader.

Google.org: Clean Energy Innovation Study.