Hvor mye olje og gass må bli liggende?

Så mye som 45 prosent av nye olje- og gassfunn må bli liggende i bakken hvis global oppvarming skal begrenses til 2 grader, ifølge Rystad Energy.

Alle olje- og gassfelt som nå er i drift eller under utvikling kan fortsette å produsere fram til 2050 hvis den globale oppvarmingen skal holdes under 2 grader, ifølge en rapport Rystad Energy har laget for Miljøverndepartementet. Men så mye som 45 prosent av nye funn må bli liggende i bakken. Rapporten går gjennom ulike forutsetninger for “karbonbudsjettet” verden har til rådighet. Også i Norge må olje- og gassfunn som er særlig dyre å utvinne bli liggende.

Rystad Energy: Petroleum Production under the two degree scenario (2DS) (rapport, pdf)
Miljøverndepartementet:
Rapporter og presentasjoner fra tograderskonferanse 13. august.

"Brennbar" olje og gass i ulike scenarier. (kilde: Rystad Energy. Klikk på bildet for større versjon)
“Brennbar” olje og gass i ulike scenarier. (kilde: Rystad Energy. Klikk på bildet for større versjon)

Mengden olje og gass som kan brennes avhenger sterkt av hvor stor andel kull vil ha av den fossile utslippsmiksen framover. I rapporten baserer beregningene seg på “Medium coal”, mens vi i dag befinner oss på “High coal”.