Oppskriften fra Europas gasslobby

Den europeiske gasslobbyens samling av argumenter.

Den europeiske gasslobbyen — European Gas Advocacy Forum — har satset stort det siste året for å overbevise EU og myndighetene i viktige europeiske land som Tyskland og Storbritannia om at gass er en billigere vei til lavutslippssamfunnet enn satsing på fornybar energi. Denne rapporten, der Statoil er en av oppdragsgiverne, er gasslobbyens samling av argumenter.

Statoil: Naturgass sentralt for Europas energi- og klimamål