Politikk og marked i G20

Innblikk i G20-landenes energipolitikk.

Denne rapporten fra amerikanske PEW Charitable Trust gir innblikk i G20-landenes energipolitikk og viser hvordan status er for ulike fornybarteknologier i G20-landene.

Pew Charitable Trusts: China Leads G-20 Members in Clean Energy Finance and Investment.