REN 21 gir det globale bildet

Et helhetlig bilde av utviklingen innen fornybar energi over hele verden.

Renewables Global Status Report fra REN21 gir et helhetlig bilde av utviklingen innen fornybar energi over hele verden – og er en mye brukt kilde når det gjelder fakta og utviklingen av politikk til fremme av fornybar energi over hele verden.

REN21: Renewables Global Status Report.