Se til Skottland

Skottlands satsing på fornybar energi er unik i Europa.

Skottene har de beste rammevilkårene for satsing på marin fornybar energi – og har også gjort omfattende utbygging av landbasert vindkraft.

Skottlands statsminister Alex Salmond er en sterk talsmann for satsing på fornybar energi og grønn økonomi. Han kommer til Bergen på 7-fjellskonferansen 14. og 15. mai.

At politikken begynner å gi resultater, vises gjennom nye tall for utviklingen i den britiske energisektoren som nylig ble publisert.

I en rapport som er skrevet for 7-fjellskonferansen har Kjetil Tvedt sett nærmere på rammevilkårene for fornybar energi i Skottland.