Sol og vind billigere enn atomkraft

Kraftforsyning fra ny sol- og vindkraft er betydelig rimeligere enn å satse på nye atomkraftverk, ifølge en rapport fra konsulentselskapet Prognos.

Sol-vind-gass billigere enn atom-gass, med omtrent samme CO₂-utslipp fra produksjon (ill: Prognos)

Selv om en tar høyde for den ekstra reservekapasiteten som trengs siden fornybar energi fluktuerer, er ny sol og vind i dag om lag 20 prosent billigere enn ny atomkraft. I rapporten er et system med sol- og vindkraft balansert med gasskraft sammenlignet med atomkraft som også blir balansert med gass. Lar en være å ta hensyn til backup-behovet, er sol og vind hele 50 prosent billigere enn atom.

Prognos AG: Comparing the Cost of Low-
Carbon Technologies: What is the cheapest option?
, rapport laget for Agora Energiewende (pdf).

Estimatet over kostnadsforskjellen betegnes i rapporten som konservativt fordi forventede ytterligere kostnadsreduksjoner for sol og vind ikke er regnet med. Slik vurderer Prognos den videre kostnadsutviklingen for alternativene:

“In the future, PV and wind are expected to produce electricity at even lower cost, given the further cost reductions that are expected to result from technological advancements. Such cost reductions have not been factored into this analysis, which makes our estimates of the cost advantage of a system that relies on renewables rather conservative. Similarly, we have not included potential cost reductions for new nuclear power plants, which, however, seem to be less imminent, given historical trends in nuclear power costs. Ten years from now – when the Hinkley Point C nuclear power station is supposed to to go online, according to the HPC agreement – renewables will very likely be even more competitive in comparison to new nuclear power than they are today.”

Prognos-rapporten sammenligner de gjeldende tyske feed-in-tariffene for sol- og vindkraft med tariffen britiske myndigheter har beregnet for det planlagte nye atomkraftverket Hinkley Point C.