Store investeringer frem mot 2020

Fornybar energiproduksjon representerer en stor investeringsmulighet over hele verden.

Denne analysen fra amerikanske Pew Charitable Trust viser hvordan vekst i energietterspørselen og politikk til fremme for fornybar energi innebærer sterke vekstimpulser innen disse sektorene.

Pew Charitable Trusts: Global Clean Power Sector Could Attract $2.3 Trillion by 2020.