Ujevn fremdrift mot 2020-målene

Hvordan ligger EU an til å nå sine klimapolitiske mål for 2020? Variabelt, viser en statusrapport fra Det europeiske miljøbyrået (EEA).

Målet om 20 prosent reduksjon i klimagassutslipp er nesten nådd allerede. Målet om 20 prosent fornybar-andel av energiforbruket i 2020 er innen rekkevidde, men nye anstrengelser må til for å klare det. Målet om 20 prosent reduksjon i energiforbruket gjennom effektivisering blir ikke nådd, og bare fire land har en gjennomarbeidet politikk som gir god fremgang i å redusere forbruk og energiintensitet.

EEA: Trends and projections in Europe 2013 (rapport, pdf) | Presentasjon av hovedpunkter

Oversikten nedenfor viser hvordan landene ligger an på de forskjellige områdene. Ingen land får toppscore på alle de tre målene.

Ordforklaring: GHG = klimagasser. ESD = Effort sharing decision (nasjonale målsettinger), RES = fornybare energikilder. (ill.: EEA)
Ordforklaring: GHG = klimagasser. ESD = Effort sharing decision (nasjonale målsettinger), RES = fornybare energikilder. (ill.: EEA)

14 medlemsland har en positiv utvikling på alle tre politikkområder, fire får en nøytral rating, mens ni land får negativ karakter.

Rapporten går i detalj gjennom de tre områdene, viser hvordan de enkelte landene og EU samlet ligger an, og peker på hvor det er forbedringspotensial. Reduksjonen på 20 prosent av klimagassutslippene i 2020 i forhold til 1990-nivået er altså det enkleste målet. I 2012 lå utslippene i EU samlet ca. 18 prosent under 1990-nivået. Basert på tiltakene som er satt i verk i dag, vil EU havne på 21 prosent lavere utslipp i 2020. Dersom tiltak som er på planleggingsstadiet i medlemslandene settes i verk, blir reduksjonen 24 prosent i 2020 i forhold til 1990-nivået.

Problembarnet er i første rekke energieffektivisering, der 2020-målet ikke er bindende. Bulgaria, Danmark, Frankrike og Tyskland er landene som får godkjent av EEA for arbeidet med energieffektivisering. For de fleste medlemslandene er ikke dagens politiske tiltak tilstrekkelig utviklet eller iverksatt i de ulike sektorene, slår rapporten fast.