Venter kostnadskutt i havvind

Utbygging av havvind er avgjørende for å lykkes med Europas energiomstilling, skriver konsulentselskapet Roland Berger.

Havvindmøllene blir generelt større og plasseres lengre fra land. Kostnadene ved å produsere strøm med vind offshore kan komme ned fra dagens 13 til 9 cent per kWh (68 øre) innen 2020. Men det vil kreve stor innsats fra industrien og politisk støtte, konkluderer rapporten, som analyserer de enkelte fasene av havvind-prosjekter – teknikk, finansiering og drift.

Roland Berger Strategy Consultants: Offshore wind toward 2020 (rapport, pdf)

Produksjonskostnader for strøm fra ulike energikilder i 2012, med målsetting for havvind 2020 (ill: Roland Berger)
Produksjonskostnader for strøm fra ulike energikilder i 2012, med målsetting for havvind 2020 (ill: Roland Berger). Klikk på bildet for større versjon.

I Europa er det til nå satt i gang havvindprosjekter i Tyskland, Sverige, Danmark, Belgia, Nederland, Storbritannia og Irland. Kapasiteten i Europa ventes å øke fra 1800 MW i 2013 til 4500 MW i 2020.