Snarvei til globale energidata

Oljeselskapet BPs årlige rapport Statistical Review of World Energy gir kjapp tilgang til essensielle data om energiproduksjon og -forbruk verden over.

Et stort pluss er at BP samler historiske data i et oversiktlig regneark til nedlasting og videre bearbeiding. Et godt verktøy for å visualisere dataene grafisk er tilgjengelig. Rapporten inneholder også analyser av energimarkedene.

BP: Statistical Review of World Energy – rapportens startside med tilgang til data for nedlasting.

Arbeid på gassfelt i USA (foto: BP p.l.c)
Arbeid på gassfelt i USA (foto: BP p.l.c)