Stigende sol

Tyskland og Italia er EUs stormakter i el-produksjon fra sol.

Den samlede strømproduksjonen fra solcelleanlegg i EU var 68.059 gigawattimer (GWh) i 2012, ifølge tall fra EurObserv’ER. Tyskland og Italia sto sammen for over to tredeler av produksjonen. Samlet produksjon i EU i 2011 var 45.334 GWh.

Data og analyse er samlet i publikasjonen Photovoltaic Barometer fra EurObserv’ER (pdf).