Tyskland vil ha stor hydrogenimport fra Norge

Innen 2030 skal det bygges opp infrastruktur for eksport av hydrogen i stor skala fra Norge til Tyskland.

En felles erklæring om hydrogensatsingen vil bli undertegnet under økonomi- og klimaminister Robert Habecks besøk i Norge denne uken, skriver nyhetsbyrået dpa, gjengitt i avisen Tagesspiegel. Habecks departement er kilde for opplysningene.

Politikeren fra De Grønne, som også er visekansler i regjeringen, møter torsdag statsminister Jonas Gahr Støre og tre ministre i Oslo. Han skal også holde hovedinnlegg under NHOs årskonferanse samt møte representanter for norsk næringsliv.

Fredag besøker Habeck Norcems sementfabrikk i Brevik og hydrogenselskapet NELs anlegg i Porsgrunn.

Foretrekker grønt hydrogen

Nyhetsbrevet Europas grønne skifte

I nyhetsbrevet Europas grønne skifte velger Energi og Klima-redaksjonen ut nyheter og analyser om klimapolitikken i Europa, med særlig blikk på EUs grønne giv. Utsending en gang i måneden.

Abonner på Europas grønne skifte:

En rørledning for transport av hydrogen er et av prosjektene som kan bli ledd i satsingen. I løpet av våren skal en felles arbeidsgruppe legge frem sin vurdering av om en rørledning lar seg realisere, skriver dpa.

Infrastrukturen for import av hydrogen fra Norge kan stå klar til 2030, håper det tyske økonomi- og klimadepartementet.

Den tyske regjeringen ønsker på mellomlang sikt å importere bare grønt hydrogen fra Norge – altså hydrogen produsert med fornybar energi. Men i en overgangsperiode vil det også være aktuelt å importere blått hydrogen, produsert fra fossil gass med karbonfangst og -lagring. Overgangsperioden skal være kort, ifølge økonomi- og klimadepartementet.

Hydrogen er tiltenkt en nøkkelrolle i Tysklands plan om å nå netto nullutslipp innen 2045. Planen forutsetter en rask omstilling av energisystemet. Allerede i 2030 skal 80 prosent av kraftproduksjonen komme fra fornybar energi – sol og vind. Hydrogen i store mengder vil både trenges til å balansere kraftsystemet og til å avkarbonisere industriprosesser.

Men det haster med å få i gang både produksjon innenlands og import. Den tyske koalisjonsregjeringen har i sitt første år inngått flere avtaler om hydrogensatsinger med land som Canada og Namibia.

Under Habecks besøk i Norge skal landene også bli enige om et strategisk partnerskap inenfor klima, fornybar energi og grønn industri, ifølge Habecks departement. Samarbeid om utbygging av nettløsninger for havvindparker er blant satsingene som skal inngå i et nytt arbeidsprogram.

Vil tillate CCS i Tyskland

Habeck tar turen til Brevik for å danne seg et inntrykk av karbonfangst- og lagringsprosjektet ved sementfabrikken. Rett før jul kunngjorde han at regjeringen vil foreslå en lovendring i 2023 slik at karbonfangst og -lagring (CCS) vil bli tillatt i Tyskland.

Skepsisen er stor til teknologien, som klima- og miljøorganisasjoner frykter at vil forsinke omstillingen og avkarboniseringen av industrien. Men Habeck mener erfaringene viser at CCS vil bli nødvendig for visse industriprosesser.

Samarbeid med Norge om lagring av CO₂ på norsk sokkel er aktuelt. Men Tyskland har også store, egne lagringsmuligheter i tidligere gassfelt på land og i Nordsjøen, sier forskere til Tagesspiegel. Teoretisk kan all CO₂ som Tyskland slipper ut de neste ti årene, lagres her, ifølge professor Susanne Buiter ved forskningssenteret Geoforschungszentrum i Potsdam.