Utslipp fra enkeltbedrifter

Data om norske utslipp på bedriftsnivå.

Hvor mye CO₂ og andre klimagasser slippes ut av norske industribedrifter og oljeinstallasjoner – på land eller offshore? Disse dataene publiseres på bedriftsnivå av Miljødirektoratet på nettstedet Norske utslipp. Dataene kan lastes ned i regnearkformat. Direktoratet har også en liste over samtlige norske bedrifter med utslippstillatelse, samt data over andre typer utslipp enn de som påvirker klimaet.

Norske utslipp: Petroleumsvirksomhet til havs. Eksempel: CO₂-utslipp på Åsgard (Statoil)
Norske utslipp: Landbasert industri. Eksempel: CO₂-utslipp på Norcem Brevik