Vel blåst

Kina produserte i 2012 for første gang mer strøm med vind- enn atomkraft.Kina gjør framskritt i utbyggingen av kraftproduksjon fra fornybare kilder. I 2012 sto kull fortsatt for 79 prosent av strømproduksjonen, men veksten i vindkraft var for første gang sterkere enn for kull. Produksjonsveksten var enda større fra vannkraft. Innen 2015 er Kinas mål å produsere 30 prosent av strømmen med ikke-fossile kilder.

Dataene bak figuren er sammenstilt av Earth Policy Institute, og kan lastes ned i xlsx-format.