– Vi må rive mindre og bygge mindre nytt

Tenk deg om før du river! Det bør også gjelde store byggeiere som kommuner og fylkeskommuner, sier Katharina Bramslev i Grønn Byggallianse. Hun mener riving bør være siste utvei for dem som vil minske klimafotavtrykket sitt.

Artikkelen er hentet fra publikasjonen Spar og produser mer energi – inspirasjonshefte for kommuner og fylker. Utgitt av Kommunalbanken og Norsk klimastiftelse (2022).

Riving bør være siste utvei for dem som vil redusere klimafotavtrykket sitt, mener Bramslev.

– I Norge har riving de siste par tiårene vært et for enkelt svar på alt fra plassmangel til ønske om fornyelse og modernisering. I gjennomsnitt river vi rundt 22000 bygg per år, mange før de er blitt 40 år, sier Katharina Bramslev.

Hun er daglig leder i Grønn Byggallianse, som med sine over 400 medlemmer fra bygg-, anlegg- og eiendomssektoren jobber for å fremme hensyn til miljø og bærekraft i aktiviteten sin.

– Skal vi nå klimamålene, må vi rive mindre og bygge mindre nytt. Slik reduserer vi produksjon av nye materialer som ofte avgir mye klimagasser i produksjonsprosessen, slik unngår vi mye transport, slik reduserer vi utslipp fra maskiner på byggeplass, slik reduserer vi naturinngrep og slik reduserer vi mengden avfall, sier Bramslev.

Myter og meninger om rehabilitering

Kommuner og fylker er til sammen en stor byggherre her til lands. Men det kan være krevende å være lokalpolitiker og skulle ta stilling til riving satt opp mot rehabilitering. Bramslev oppfordrer kommuner og fylker til å gå noen ekstra runder før mulig vedtak om riving – og særlig vurdere følgende myter og meninger om rehabilitering:

Fryktelig dyrt! Ja, mange regnestykker viser at det kan være lønnsomt å rive og bygge nytt. Men spørsmålet er hva man tar med i regnestykket og hva man utelater – og hvem som regner. Å kvitte seg med gamle materialer koster også med økte krav til materialgjenvinning, det må med i regnestykket. Også kostnaden for byggesaksbehandling som kan trekke ut i tid, må vurderes, likeså mulige forsinkelser i byggeprosjektet.

For trangt og mørkt! Ja, noen bygg vokser man ut av. Men har du tenkt på at dere kanskje kan bygge på en ny etasje – og gjerne i tre som er et relativt lett materiale, og som eksisterende bæring kan tåle? Kan det bygges på en ny avdeling vegg-i-vegg med eksisterende bygg? Kan arealene utnyttes smartere? Mange gamle bygg er lite effektivt innredet, med store ubrukte ganger og egne cellekontor til alle. Kan vegger rives for å få mer plass og mer lys?

Dårlig luft og ventilasjon! En vanlig innvending mot rehabilitering er at inneklimaet ikke harmonerer med moderne krav, og at det kan bli vrient å få på plass moderne ventilasjons- og kjøleløsninger. Men i Norge har vi en tendens til å overdimensjonere dette med luft og kjøling, mange legger til grunn at det er flere mennesker på jobb til enhver tid enn det faktisk er. Det er også viktig å tolke byggeforskriftene riktig for å sikre at man ikke fatter beslutninger basert på foreldet kunnskap. Det finnes mange alternative måter å oppnå god luftkvalitet og godt inneklima på.

Naturen: Vi har de siste årene blitt mer klar over at vi ikke kan fortsette med å bygge ned stadig mer natur. Denne utfordringen er også et poeng i EUs taksonomi, som ikke definerer utbygging på dyrkbar mark, i skog eller i naturarealer som bærekraftig. Utlånere og kapitalmarkedet kommer til å være mer opptatt av dette framover. For naturen er det radikalt mye bedre at det bygges nytt på tomter som allerede har vært brukt. Men, om noe definitivt må rives, går det likevel an å bruke den gamle grunnmuren og fundamentet til noe nytt?

Klimafotavtrykk: Et nytt byggs klimafotavtrykk er summen av utslipp fra produksjon og transport av materialer og utstyr til bygget. Ved å rehabilitere minsker behovet for nye materialer veldig. «… det tar over 50 år før lavere utslipp fra energibruk veier opp for klimagassutslipp i forbindelse med utbyggingen», slår Fredrik Berg & Mie Fuglseth fast (2018).

Energibehov og energieffektivisering: Husk at også mange gamle bygg kan installere energibrønner med varmepumper, solceller på taket og begrense varmetap ved etterisolering og nye vinduer og dører.

Tipsheftet Tenk deg om før du river kan du laste ned på byggallianse.no